Μαρία Χατζησταύρου

Διακοσμήτρια
Beer Restaurant Beeronos - Μαρία Χατζησταύρου, Διακοσμήτρια