Μαρία Χατζησταύρου

Διακοσμήτρια
Natural materials in guest house in Vonitsa - Μαρία Χατζησταύρου, Διακοσμήτρια
Φωτογραφία, Πατεράκης