Μαρία Χατζησταύρου

Διακοσμήτρια
Οι πελάτες μας είναι ξεχωριστοί, για το λόγο αυτό τους αντιμετωπίζουμε και εμείς...ξεχωριστά.

Παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών καθώς αναλαμβάνουμε έργα που ζητείται παράδοση των χώρων με το κλειδί στο χέρι, ή ακόμα και τμηματικές επεμβάσεις και ανακαινίσεις.

Αντικείμενό μας είναι η αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, αρχιτεκτονική εξωτερικών χώρων μικρής κλίμακας καθώς και ο σχεδιασμός (design) Επίπλου, Βιομηχανικών και Διακοσμητικών Αντικειμένων.

Ο πρώτος τομέας της δραστηριότητας μας είναι οι ιδιωτικές κατοικίες στις οποίες επεμβαίνουμε από τα πρώτα στάδια μη φερόντων δομικών στοιχείων μέχρι και το τελευταίο που αφορά στα διακοσμητικά αντικείμενα. Ο δεύτερος τομέας αφορά στους επαγγελματικούς χώρους όπως ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, showrooms, περίπτερα εκθέσεων, γραφεία και ιατρεία.

Επιμέρους υπηρεσίες που παρέχουμε

Αρχική συμβουλευτική επίσκεψη: Με μια επίσκεψη στο χώρο σας και συζητώντας τις ανάγκες σας μπορούμε να σας δώσουμε συμβουλές και λύσεις. Η συνάντηση αυτή μπορεί να είναι μια αυτοτελής συζήτηση αλλά και να αποτελέσει σημείο εκκίνησης προς μια μεγαλύτερη συνεργασία.

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός - Μελέτη: Ασχολούμαστε με τη χωροταξική μελέτη και τη λειτουργική διαμόρφωση ενός χώρου. Δίνεται έμφαση στο αισθητικό αποτέλεσμα, τον σχεδιασμό και τη διακόσμηση.

Έρευνα: Ένα σημαντικό συστατικό του τελικού αποτελέσματος έχει να κάνει με την έρευνα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, των επίπλων και των διακοσμητικών αντικειμένων.

Επίβλεψη: Παρέχουμε πλήρη επίβλεψη σε κάθε στάδιο ενός έργου μέχρι και την αποπεράτωσή του.