Μαρία Χατζησταύρου

Διακοσμήτρια
Simplicity and elegance in Alimos - Μαρία Χατζησταύρου, Διακοσμήτρια
Φωτογραφία, Πατεράκης