Μαρία Χατζησταύρου

Διακοσμήτρια
Skyfall bar - Μαρία Χατζησταύρου, Διακοσμήτρια